26 märts 2017

Lihaveiste käitlemise õppepäev jõudis ka Raplamaale

Targo õppeplokis olid tähtsal kohal köie
kasutamine ja sõlmende tegemine
Neljapäeval oli Kaiu kultuurimaja saali kogunenud päris hulga huvilisi, kuulama kuidas lihaveiste majandamisega paremini hakkama saada. Lektorid Targo Pikkmets ja Jaanus Vessart jagasid omi kogemusi kuidas loomi käidelda nii väikeses, kui suures lihaveisekarjas.

Kui Jaanus keskendus suuremate loomahulkade haldamisele läbi fikreerimispuuri ja erinevate aedikusüsteemide, siis Targo tutvustas käitlemislahendusi, kus tähtsal kohal on looma fikseerimine köie ja kergaia abil ning erinevate toimingute tegemine. Suurt tähelepanu pälvis ka Targo majapidamises asuva spetsiaalse kiletunneli tutvustus, mis on tellitud seitse aastat tagasi Inglismaalt ning majutab talveperioodil suurepäraselt kõik tema loomad.


Karitsu Rantšo asutaja ja pikaajaline juht,
esimesed lihaveised Eestisse toonud Leino Vessart,
õppepäeval osalejaid tervitamas.
Õppepäeva teoreetilises osas püüti loomde käitlemisel olulisi toiminguid markeerida maketil ning ka slaidiprogramm sisaldas suurt hulka maketil lavastatud näidisolukordi.
Praktilise osa viisime läbi Karitsu Rantšo laudas. kus Targo näitas kuidas teha loomale kiiresti päitseid pähe ning viis sellekohase treeningu läbi meie kaheaastase tõupulli Impeliga, kes tänaseks juba oma uues kodus Lääne-Virumaal esimesi pruute noolib.

Loomulikult jagus lauda külastusel vabas õhkkonnas jutuainest kõigest, mis kasvatajatel sellel talvel oluliseks ja kõneväärseks on kujunenud: tiinused, poegimised, loomade söötmine, vasikate tervis ja palju muud. Huvitav ja kasulik oli!

Viimased kaks samasisulist koolituspäeva toimuvad järgmisel nädalal Valgamaal ja Harjumaal.

Jaanus ettekannet tegemas
Targo õpetab kuidas kiirelt ja lihtsalt fikreerida loom
kergaedadest tehtud aediku külge


Meie kaheaastane pullipoiss Impel ei teadnud varem
päitsetest midagi aga Targo tegi nende kasutamise talle
lihtviisiliselt selgeks. Ehk on ka uuel omanikul sellest kasu.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar