27 veebruar 2017

FNAIS, IBOVAL, IMOCRqms, IVMAT, ... - mis need on ja kuidas neid lugeda ...

Oleme plaaninud sellel aastal jälle alustada kunstliku seemendusega. See on valdkond, millest ükski tõuloomi kasvatav talu naljalt mööda ei pääse. Paralleelselt korralduslike toimingute ja tehnilise valmisolekuga, käisime läbi ka info olemasoleva tõumaterjali (sperma) kohta, mis praegu Eestis saada. Proovime seda ka veel lisaks tellida, aga sellest ehk edaspidi.
Kuna meil oli ka endal vaja jälle kõik meelde tuletada, siis miks mitte teha seda antud  kirjatüki vormis ... efektiivsus karjade vahel ... ehk on see kellelegi abiks ja julgustuseks.

 Alljärgnev käib eelkõige Prantsusmaalt pärit limusiini pullide kohta (suures osas aga loomulikult ka teiste kontinentaaltõugude kohta, mis Prantsusmaal kasvatatavad ja mis samalaadset süsteemi kasutavad).

Mis on IBOVAL?

Geneetiliste näitajate hindamist lihatõugu loomadel Prantsumaa farmides väljendatakse indeksitega koondnimega IBOVAL. Ehk limusiinide puhul on tegu ligikaudu 250 000 lehma vastavate näitajate hindamisega iga-aastaselt. Testjaamades saadud indekseid väljendatakse eraldi farmis saadud indeksitest. Nagu kõik indeksid on ka need regulaarses muutuses – uusi andmeid tuleb ju järjest juurde.

Kes ometi tõlgiks?

Kõige raskem oli mitte lasta ennast kohe heidutada tohutul hulgal numbritest ja tähtedest, millest algul suurt midagi aru ei saa. Proovisime kataloogides olevatele indeksitele leida järjepannu seletused. Inglise keelset infot on netis siiski üsna vähe, seega ei olnud see töö prantsuse keel mittemõistvale inimesele mitte just väga lihtne.
Aga tegime, mis suutsime. Enne veel meeldetuletuseks, et prantsuse süsteem on nii nagu paljud teisedki – lihtsustatult, mida rohkem on indeksi arvnäitaja üle 100, seda parem; mida rohkem alla 100, seda halvem – lihtne. Ainult et - mis on mis ...

Kas valida see pull ...?

Kes tahab enne indeksitesse süvenemist endale näiteks ühe kataloogi ette võtta, siis: http://www.evolution-int.com/catalogues/limousin.php

POEGIMISKERGUS
-   IFNAIS(Calving Ease) – võime anda poegimisel väiksemaid vasikaid; ehk lihtsustatult, mida suurem number seda kergemini konkreetse pulli vasikad sünnivad;

EMAOMADUSED (Maternal Qualities)
- CRqms(Growth) – juurdekasv; mida suurem number, seda kiiremini pulli tütred kasvavad;
- DMqms(Muscular Development) – lihastuse areng; mida suurem number, seda lihaselisemad on eeldatavalt pulli tütred;
-   DSqms(Skeletal Development) – luustiku areng; mida suurem number, seda suurema luustikuga on eeldatavalt pulli tütred;
-  IMOCRqms(Type Growth) – kehatüübi koondindeks (eelmised kolm indeksit koos); lihtsustatult - mida suurem number, seda parema tüübiga on eeldatavalt pulli tütred;
-   PRECqms(Early Sexual Development) –  varane suguküpsus; mida suurem number, seda kiiremini saavad pulli tütred suguküpseks;
-  IFERqms(Fertility) – viljakuse näitaja, mis iseloomustab suguküpsust ja tiinestuvust; mida suurem number, seda parem on pulli tütarde tiinestuvus, aga ka varajane suguküpsus;
-   IVELqms(Calving Ability) – poegimisvõime indeks, iseloomustab pulli tütarde võimet poegida; mida suurem number, seda vähem probleeme pulli tütarde poegimisel;
-    IMERqms(Incidence Dam At Weaning) – näitab pulli tütarde võimekust „toota“ suure eluskaaluga vasikat võõrutusel; mida suurem number, seda suuremad vasikad pulli tütardel võõrutusel;
-    PLAITqms(Milk Production) – piimakus; mida suurem number, seda parem on pulli tütarde võimekus toota piima oma järglastele;
-      IQM(Maternal Qualities) – emaomaduste koondindeks, mis võtab kokku neli indeksit  IMOCR (20%), IFER (40%), IVEL (15%), IMER (25%). Seega, mida kõrgem IQM, seda paremaid emaomadusi kokku pull oma tütardele pärandab, kusjuures kõige kaalukam on viljakuse indeks.

LIHA ja JUURDEKASV (Beef Abilities) – noorloomad (jb) ja/või vasikad (vb) nuumal farmis (...f) või katsejaamas (...s):
-    CRjbs/vbs(Growth) – kasvukiirus; mida suurem number, seda suurem on pulli järglaste elusmass nuumaperioodi lõpus; määratud katsejaamades;
-   DMjbs/vbs(Muscular Development) – lihastuse areng; mida suurem number, seda parem on pulli järglaste lihastik nuumaperioodi lõpus; määratud katsejaamades;
-    DSjbs(Skeletal Development) – luustiku areng; mida suurem number, seda suurem on pulli järglaste luustik nuumaperioodi lõpus; määratud katsejaamades;
-    PCARjbs/vbs(Carcass Weight) – lihakeha mass; mida suurem number, seda suurem on pulli järglaste lihakeha mass nuumaperioodi lõpus; määratud katsejaamades;
-   RDTjbs/vbs(Killing-Out Rate) – tapasaagis; mida suurem number, seda suurem on pulli järglaste lihakeha väljatulek (tapakaal versus eluskaal) nuumaperioodi lõpus; määratud katsejaamades;
-   CONFjbs/vbs(Conformation) – lihakeha lihakus; mida suurem number, seda suurem on pulli järglaste eeldatav lihakeha lihakus (S-EUROP) nuumaperioodi lõpus; määratud katsejaamades;
-   GRASjbs/vbs(Fat) – rasvasus; mida suurem number, seda suurem on pulli järglaste lihakeha rasvasus nuumaperioodi lõpus; määratud katsejaamades;
-   IABjbs/vbs(Beef Abilities) – lihakuse koondindeks (CR+DM); mida suurem number, seda paremad on pulli järglaste lihakusnäitajad; määratud katsejaamades;
-  ICRCjbf/vbf(Carcass Crowth) – lihakeha kasvukiirus; mida suurem number, seda parem tulem saavutatakse pulli järglase lihakeha massi osas võõrutusest tapani; määratakse farmide kasvavate loomade baasil;
-    CONFjbf/vbf(Carcass conformation) – lihakeha lihakus; mida suurem number, seda parem on pulli järglaste lihakeha lihakus kasvatamisel võõrutusest tapani; määratakse farmide kasvavate loomade baasil;
-    IABjbf/vbf(Total merit for beef abilities) – liha koondindeks, mida suurem number, seda paremad on pulli järglaste lihakusnäitajad (PCAR 45%; CONF 45%; GRAS 10%); määratakse farmide kasvavate loomade baasil;
-    IAB€(Economic proof for beef abilities) – lihakuse majanduslik koondindeks, mida suurem number eurodes, seda paremad on pulli järglaste lihakeha müügil oodatavalt saadavad majandusnäitajad; tõenäoliselt on siin otsene seos prantsuse lihaturuga, teised turud ei pruugi mujal olla sarnase nõudlusega.

IBOVAL indeksid:
-   CRsev(Growth) – otsene efekt võõrutusmassile; mida suurem number, seda suurem on pulli järglase võõrutusmass;
-   DMsev(Muscular Development) – lihastiku areng; mida suurem number, seda parem on pulli järglase lihastik võõrutusel;
-   DSsev(Skeletal Development) – luustiku areng; mida suurem number, seda suurem on pulli järglase luustik või siis „raam“ võõrutusel;
-   ISEVR(Weaning Proofs) – koondindeks liha tootmiseks võõrutusel; koondab otsese mõjuga indeksid (IFNAIS, CRsev, DMsev, DSsev) ehk mida suurem number, seda paremad on pulli järglaste tulemused sünnist võõrutuseni;
-   AVel(Calving Ability) – poegimisvõime; mida suurem number, seda paremini pulli tütred poegimisega hakkama saavad;
-    ALait(Suckling Ability) – ammlehma võime vasikat imetada; mida suurem number, seda parem on eeldatavalt pulli tütre piimakus ja käitumine ammana ning seega ka tema järglaste võõrutusmass;
-    IVMAT(Total merit for maternal qualities) – koondindeks emaomadustele järglaste võõrutusel; sisaldab nii otseseid indekseid (IFNAIS, CRsev, DMsev, DSsev) kui ka emaomaduste indekseid (AVel, ALait). Oluline lehmade taastootmisel, aga ka aretuspullide tootmisel.

... või see ...

 Tegelikult on neid spetsiifilisi indekseid  isegi veel ... aga ... kellel see eelnev jada juba silme eest kirjuks võttis, jätke ehk meelde mõned põhilised, mida peaks oma karja taastootmise võtmes vaatama:
-       IFNAIS – kõik me tahame, et pulli vasikad ei oleks liiga suured ja ammad saaksid poegimistega hakkama;
-       IVELgms ja ALait – et pulli tütred poegiks kergelt ja oleksid võimelised hästi oma vasikaid kasvatama;
-       PLAITqms – piim on see, mis limusiinide aretuses kipub kergesti kaduma, seega ei kasutata väga madala piimakuse indeksiga pulle reeglina aretuses – need teevad tööd lõpp-pullidena tootmiskarjades
-       ...
-       Kui eelnevates valik tehtud, siis saab juba teisi indekseid detailsemalt vaadata ... kui jaksu on.

Kust veel infot ammutada?

Detailsed Prantsusmaa indeksite inglise keelsed vasted (lisanduvad veel väga spetsiifilised indeksid) leiad siit: http://idele.fr/services/outils/index-officiels-des-taureaux.html

Prantsusmaal on üle 1 milj limusiinilehma, kellest veidi alla 20% on tõukarjades. Nendes tõukarjades käib pidev eesmärgistatud selektsioon, kusjuures parimad testitakse testimisjaamades (pullid näiteks Lanaud keskuses 450 pead korraga). Niisiis neist u 100 000 pullist valitake iga aasta 400-500, keda testitakse. Neist parimad jõuavad testidesse järglaste järgi ja parimatest parimate sperma tulebki aastate pärast müüki. Kui looma nime taga on tähed RR, siis see tähendab, et see loom on tunnustatud (kuulub parima 10% hulka) ja kui RRE, siis see loom kuulub parimatest parimate (u 1%) hulka.

 Prantsuse pullide andmebaas asub siin: http://idele.fr/services/outils/index-officiels-des-taureaux.html. Kes tahab ETKÜ-s oleva sperma kohta rohkem infot siis sisestage nimi või kõrvanumber ja kõik indeksid tulevad nähtavale. Vaadake ainult seda, et õiget pulli uurite – mõni nimi on Prantsusmaal väga levinud; noh nagu Mustik meil. Siit andmebaasist saab endale konkreetse pulli kohta ka väga lihtsalt indeksite .pdf faili genereerida. Ainuke puudus – pilte pole. Aga vähegi tähtsamate loomade puhul leiab need kas kataloogidest või lihtsalt googeldades.

... või hoopis see ...?
  Limousin 2017 – Evolution International kataloog asub siin: http://www.evolution-int.com/catalogues/limousin.php


Teise suure Prantsusmaa pakkuja KBS-Genetic pakkumisi saab vaadata siit: 
http://www.kbs-genetic.com/elenco.php?id_tipo=4 

 Kuidas läheb rahvusvaheliselt tunnustatud pullidel aga Iirimaal, saab väga mõnusalt vaadata siit: https://webapp.icbf.com/bull-search/

Sama asi Inglismaa limusiinidega: http://www.basco.org/beef . Siit saate kõikide loomade andmed koos asukohtade ja kasvatajate telefonidega jms !!! Nende „panka“ saab kaeda siin: http://www.semenstore.co.uk/limousin/

Nendes andmebaasides surfates saate paremini aimu, kuidas ühel ja teisel pullil (Prantsuse pullil) rahvusvahelises plaanis läheb.

---------------------------------------------

Kes aga kõigesse eelnevasse süveneda ei viitsi, siis ETKÜ poolt on koostatud ka lühike spikker, mille limusiinipullide importsperma (praegu saadaval) loetelu on siin:

Limusiini tõug:
Apache 98478 - Muguet (FR) x Espoir (FR) -  hea lihakeha välimik (110), tugev lihastik (107), positiivne kasv (103). Sobilik aretustöö tegemiseks, sugupullide tootmiseks. Doosi hind 39.
Armoric 98723 - (Neuf (FR) x Mas Du Clo (FR) - järglased sünnivad kergesti (106), neil on tugev lihastik(107) ja lihakeha välimik (111). Pull parandab tütarde viljakustunnuseid (117), üliheade lihakeha (112), võõrutuse (118) ja emaomaduste (113) üldindeksiga pull. Miinuseks on see, et tema järglased ei ole kõige kiirema kasvuga (86) ja seetõttu lihakeha väljatulek (90) ei ole ka väga suur. Doosi hind 33.
 
Armoric

  Bluet 98911 - Ria (FR) x Dauphin (FR) - järglased sünnivad kergesti (107), neil on hea kasvukiirus (104). Lihastiku (106) ja lihakeha väljatuleku (105) indeksid on head. Sobib hästi ristamiseks teiste tõugudega. Doosi hind 14.
Cyan Po P 98435 - Patocle (FR) x Trotski (LU) -  pull on nudi, järglased sünnivad väga kergesti (113),  on kiire kasvu (107) ja hea lihastikuga (110), võõrutuse- (114) ja emaomaduste (113) indeksid on väga head. Doosi hind 14€.

Cyan Po
  Nelson 98132 – Goldies (FR) x Gendarme (FR) – Prantsusmaal ja Iirimaal hinnatud pull, kes pärandab oma järglastele hea piimakuse. Järglased on suured, pika ning laia kere ning kerge poegimisega. Väga head jalad ning võõrutusmassid. Doosi hind 16,62€.
On-Dit 98746 – Indecis (FR) x Balzac (FR) - kiire kasvu (106) ja hea lihastikuga (110) järglased.  Lihakeha väljatulek (108) ning lihakeha välimik (107) head. Võõrutusindeks (110) väga hea ning  tütred on kõrge poegimisvõimega (114). Doosi hind 33€.

On Dit
 Silbverbird Pp 98653 – Sunday Pp (FR) x Sirocco (DE) – Heterosügootne nudi. On Eesti järglaste järgi oma hinde saanud. Keskmise sünnimassi (102), võõrutusmassi- (102) ja aastamassiga (103). Ei sobi mullikatele, kuna poegimiskerguse indeks (87) on madal.
Suc Au May 98363 – Charmeur (FR) x Genial (FR) - väga kerge poegimisega tütred (119). Järglased kasvavad hästi (104), on lihaselised (106) ning seetõttu ka lihakeha üldindeks (110) kõrge. Doosi hind 14€.
Toptoro 98617 – Nelombo (FR) x Tarvis (FR) - sobib väga hästi teiste tõugudega ristamiseks. Pärandab oma järglastele väga hea kasvukiiruse (114), lihastiku (113), lihakeha väljatuleku (116) ja lihakeha välimiku (111). Seetõttu on kõrge lihakuse üldindeks (122).  Järglaste võõrutuse- (119) ja emaomaduste (115) indeksid on samuti väga head. Doosi hind 18€.
Uzan Ed 98993 – Recif (FR) x Favori (FR) – kiire kasvu (123) ja lihastikuga (106) järglased. Ei sobi mullikatele, kuna poegimiskerguse indeks (92) on pisut madal. Doosi hind 39€.
Vetiver 98431  - Solide (FR) x Limier (FR) – järglased sünnivad kergesti (108), neil on hea tüüp (113), kasv (104) ja lihastik (105) ning ülihea võõrutusindeks (112). Doosi hind 39€.
Voilier 98593 – Paladin (FR) x Cubjacois (FR) – järglased on hea kasvu (103) ning lihastikuga (112).  Väga hea lihakeha välimiku (110) hinne ning kõrgete võõrutus- (112) ning emaomaduste (114)  indeksitega. Ei sobi mullikatele, kuna poegimiskerguse indeks (92) on pisut madal. Doosi hind 39€.

Voilier
 -------------------------------------

Jõudu valikul!

PS: Palju tänu Carinale Rootsist ja Tõnule Märjalt selle kirjatükile sisendite andmisel.

1 kommentaar:

  1. Tänud Karitsu pererahvale huvitava&sisuka artikli eest!

    VastaKustuta